ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

12 ամսվա ընթացքում կայքի այցելությունների տոկոսային հարաբերակցությունը ըստ երկրների

Հայաստան
64.79%
Ռուսաստան
20.99%
ԱՄՆ (Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ)
2.37%
Գերմանիա
1.44%
Ֆրանսիա
1.39%
Ուկրաինա
1.24%
Իսպանիա
0.83%
Բելգիա
0.63%
Չեխիա
0.53%
Վրաստան
0.52%
Հոլանդիա
0.51%
Իտալիա
0.38%
Չինաստան
0.35%
Այլ
4.03%