ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

12 ամսվա ընթացքում կայքի այցելությունների տոկոսային հարաբերակցությունը ըստ երկրների

Հայաստան
75.38%
Ռուսաստան
11.3%
ԱՄՆ (Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ)
2.14%
Գերմանիա
1.25%
Ուկրաինա
1.15%
Ֆրանսիա
0.97%
Չեխիա
0.78%
Իսպանիա
0.6%
Բելգիա
0.53%
Իտալիա
0.5%
Հոլանդիա
0.5%
Թուրքիա
0.47%
Վրաստան
0.35%
Այլ
4.08%