ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

12 ամսվա ընթացքում կայքի այցելությունների տոկոսային հարաբերակցությունը ըստ երկրների

Հայաստան
67.2%
Ռուսաստան
18.92%
ԱՄՆ (Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ)
2.28%
Գերմանիա
1.39%
Ֆրանսիա
1.34%
Ուկրաինա
1.25%
Իսպանիա
0.81%
Չեխիա
0.59%
Բելգիա
0.56%
Հոլանդիա
0.5%
Վրաստան
0.41%
Իտալիա
0.41%
Չինաստան
0.32%
Այլ
4.02%