ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

12 ամսվա ընթացքում կայքի այցելությունների տոկոսային հարաբերակցությունը ըստ երկրների

Հայաստան
73.68%
Ռուսաստան
13.03%
ԱՄՆ (Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ)
2.08%
Ուկրաինա
1.27%
Գերմանիա
1.23%
Ֆրանսիա
1.06%
Չեխիա
0.7%
Իսպանիա
0.64%
Բելգիա
0.51%
Իտալիա
0.47%
Հոլանդիա
0.46%
Վրաստան
0.41%
Թուրքիա
0.4%
Այլ
4.06%