ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

12 ամսվա ընթացքում կայքի այցելությունների տոկոսային հարաբերակցությունը ըստ երկրների

Հայաստան
63.45%
Ռուսաստան
22.18%
ԱՄՆ (Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ)
2.25%
Գերմանիա
1.59%
Ֆրանսիա
1.49%
Ուկրաինա
1.13%
Իսպանիա
0.8%
Բելգիա
0.67%
Չեխիա
0.64%
Վրաստան
0.56%
Հոլանդիա
0.46%
Բելառուս
0.35%
Չինաստան
0.35%
Այլ
4.08%