ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

12 ամսվա ընթացքում կայքի այցելությունների տոկոսային հարաբերակցությունը ըստ երկրների

Հայաստան
76.02%
Ռուսաստան
10.31%
ԱՄՆ (Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ)
2.26%
Ուկրաինա
1.27%
Գերմանիա
1.23%
Ֆրանսիա
0.98%
Չեխիա
0.76%
Հոլանդիա
0.57%
Բելգիա
0.56%
Իտալիա
0.54%
Իսպանիա
0.53%
Թուրքիա
0.53%
Վրաստան
0.37%
Այլ
4.07%