ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

12 ամսվա ընթացքում կայքի այցելությունների տոկոսային հարաբերակցությունը ըստ երկրների

Հայաստան
76.07%
Ռուսաստան
9.87%
ԱՄՆ (Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ)
2.29%
Ուկրաինա
1.35%
Գերմանիա
1.17%
Ֆրանսիա
0.99%
Չեխիա
0.72%
Հոլանդիա
0.67%
Թուրքիա
0.58%
Բելգիա
0.56%
Իտալիա
0.54%
Իսպանիա
0.51%
Վրաստան
0.4%
Այլ
4.28%